Je kraamtijd begint direct na je bevalling en vanuit de basisverzekering heb je recht op kraamzorg.

Per uur kraamzorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage van € 4,80 per uur*. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, dan bestaat de mogelijkheid dat je dit vergoed krijgt. De verzekeraar verstrekt vaak ook een kraampakket, of dit bij jou ook zo is én om te informeren hoe het zit met de (vergoeding van) kraamuren, adviseer ik je om contact op te nemen met je verzekeraar.

Het aantal uren kraamzorg wordt via het Landelijk Indicatie Protocol (LIP formulier) bepaald. Tijdens de intake hebben we afgestemd op hoeveel uur kraamzorg je recht hebt, meestal is dit 49 uur bij het geven van borstvoeding en 45 uur bij het geven van kunstvoeding, deze uren worden verdeeld over acht dagen. 

Je persoonlijke en/of medische situatie kunnen een indicatie zijn om af te wijken van deze uren en/of dagen. Wanneer er aanleiding is om de uren te herzien, dan zal dit altijd in overleg met de verloskundige, jullie en mij plaatsvinden.
De maximale kraamzorg bedraagt 80 uur verdeeld over maximaal 10 dagen. 

Zuster Ooievaar verzorgt reguliere kraamzorg en natuurlijke kraamzorg in zowel Nederland als in het buitenland.

Het extra inkopen van uren kraamzorg, buiten de zorgverzekeraar om, is mogelijk.

*tarief 2023